2014 FAU Women's Basketball vs Rice2014 FAU Women's Basketball vs Rice2014 FAU Women's Basketball vs Rice2014 FAU Women's Basketball vs Rice2014 FAU Women's Basketball vs Rice2014 FAU Women's Basketball vs Rice2014 FAU Women's Basketball vs Rice2014 FAU Women's Basketball vs Rice2014 FAU Women's Basketball vs Rice2014 FAU Women's Basketball vs Rice2014 FAU Women's Basketball vs Rice2014 FAU Women's Basketball vs Rice2014 FAU Women's Basketball vs Rice2014 FAU Women's Basketball vs Rice2014 FAU Women's Basketball vs Rice